top of page

Algemene voorwaarden 

1. Door het gebruiken, openen, bekijken, verzenden, opslaan of anderszins gebruiken van een van de diensten, inhoud of functies van deze site, stemt u in met deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, verlaat dan de site onmiddellijk.

2. Alle inhoud (kopieën, handelsmerken, afbeeldingen, logo's, tekst) en informatie weergegeven op deze site en zijn "sub=sites en blijft eigendom van Mi Familia en haar aangewezen partners.

3. Het is ten strengste verboden om inhoud of informatie van deze site of zijn subsites te kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden, distribueren, behalve voor niet-commercieel individueel gebruik.

4. U mag de Site niet gebruiken om vals, onwettig, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, opruiend of godslasterlijk materiaal of nep-vacatures of materiaal te plaatsen of te verzenden dat gedrag zou kunnen vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins een wet overtreden; elk type bulkcommunicatie verzenden, inclusief maar niet beperkt tot spam, junkmail of kettingbrieven, of voor enig ander doel dat onwettig is of verboden is door deze algemene voorwaarden.

5. U stemt ermee in dat u niet zult doen alsof u een andere persoon bent of probeert u voor te doen, hetzij als individu of als vertegenwoordiger voor enig type entiteit, al dan niet echt, inclusief optreden als vertegenwoordiger van Mi Familia of een andere partij die diensten met betrekking tot deze site.

6. De site en zijn sub-sites kunnen handelsmerken, patenten, auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Mi Familia en/of andere partijen bevatten of ernaar verwijzen. Er wordt geen licentie of recht op dergelijke handelsmerken, patenten, auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van Mi Familia en/of andere partijen aan u verleend.

7. U stemt ermee in dat u geen software, bug, Trojaans paard, worm, virus, apparaat of ander hulpmiddel zult gebruiken om de goede werking van deze site en zijn sub- 8. U stemt ermee in dat u geen enkele robot, spider, ander automatisch apparaat of handmatig proces zult gebruiken om onze webpagina's of de inhoud hierin te controleren of te kopiëren, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Mi Familia.

8. Met betrekking tot alle communicatie die u aan Mi Familia doet met betrekking tot de inhoud, informatie, producten en diensten van Mi Familia, inclusief maar niet beperkt tot feedback, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke:

a. U hebt geen recht op vertrouwelijkheid in uw communicatie en Mi Familia heeft geen verplichting om uw communicatie te beschermen tegen openbaarmaking;

b. Het staat Mi Familia vrij om uw communicatie zonder beperking te reproduceren, gebruiken, openbaar te maken en te verspreiden naar anderen;

c. Het staat Mi Familia vrij om alle ideeën, concepten, knowhow, inhoud of technieken in uw communicatie voor welk doel dan ook te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten en diensten waarin dergelijke informatie is verwerkt.

9. Deze site bevat informatie over de producten en diensten van Mi Familia, die niet allemaal op elke locatie beschikbaar zijn. Een verwijzing naar een product of dienst van Mi Familie op deze site of zijn sub-sites impliceert niet dat een dergelijk product of dienst beschikbaar is of zal zijn op uw locatie.

10. Bovendien, omdat Mi Familia geen controle heeft over dergelijke websites en bronnen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Mi Familia niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe websites of bronnen, en het niet onderschrijft en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige inhoud, reclame, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen.

bottom of page